бесплатна достава
за порачки преку 3000ден.

Услови за испорака

Вашата порачка ќе биде доставена до адресата која ќе ја наведете како адреса за испорака.

Времето на испорака е во период од 24 часа и најчесто не е подолго од 48 часа, освен во случај на викенд денови или државни неработни денови.

За достава на Вашата пратка ги користиме услугите за брза достава на една од нашите пошти и истата ќе биде доставена до адресата која ќе ја наведете за испорака, секој ден (освен недела или државни неработни денови) во период од 08.00 - 17.30 часот.

Пресметката на трошоците за испорака е фиксна и изнесува 100 денари за нарачки чија вредност е помала од 3.000 денари. За нарачки со вредност над 3.000 денари испораката е бесплатна.

За повеќе информации или за проблеми при испораката ве молиме да не контактирате на +389 (0) 42 286 536 или на info@merkatorang.com.mk

Ви благодариме!